2022

Garden party z okazji jubileuszu 30-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2021

Od 30 lat wspieramy najlepszych

2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4)

2019

Projekt MAB

2016

Nowa perspektywa dla polskiej nauki

2015

Zakończenie projektu SKILLS i programów POIG. Nowy program: Międzynarodowe Agendy Badawcze

2014

Przeprowadzka do nowej siedziby

2012

Nowe programy w ramach projektu SKILLS

Łukasz Nowak - laureat konkursu popularyzatorskiego INTER

2011

Rozpoczęcie pięcioletniego projektu SKILLS

2010

Nowe programy finansowane z funduszy unijnych

Dr hab. Izabela Krejtz - laureatka programu POMOST

2009

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na projekt nowej siedziby

2008

Rozpoczęcie realizacji 4 programów finansowanych z funduszy UE

Prof. Marek Samoć - laureta nagrody WELCOME

2005

Prof. Maciej Żylicz nowym prezesem FNP

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

2004

FNP organizacją pożytku publicznego

2002

Uchwała w sprawie inwestowania środków w papiery wartościowe

1998

Spór z Izbą Skarbową

1996

Nowa siedziba FNP

Siedziba FNP przy ul. Grażyny 11

1994

Uruchomienie programu MONOGRAFIE FNP

1992

Ustanowienie stypendiów dla młodych naukowców START i Nagród FNP

1992

Prof. Maciej W. Grabski prezesem FNP

Prof. Maciej W. Grabski

1991

Powstanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej