2021

Od 30 lat wspieramy najlepszych

2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4)

2019

Projekt MAB

2016

Nowa perspektywa dla polskiej nauki

2015

Zakończenie projektu SKILLS i programów POIG. Nowy program: Międzynarodowe Agendy Badawcze

2014

Przeprowadzka do nowej siedziby

2012

Nowe programy w ramach projektu SKILLS

Łukasz Nowak - laureat konkursu popularyzatorskiego INTER

2011

Rozpoczęcie pięcioletniego projektu SKILLS

2010

Nowe programy finansowane z funduszy unijnych

Dr hab. Izabela Krejtz - laureatka programu POMOST

2009

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na projekt nowej siedziby

2008

Rozpoczęcie realizacji 4 programów finansowanych z funduszy UE

Prof. Marek Samoć - laureta nagrody WELCOME

2005

Prof. Maciej Żylicz nowym prezesem FNP

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

2004

FNP organizacją pożytku publicznego

2002

Uchwała w sprawie inwestowania środków w papiery wartościowe

1998

Spór z Izbą Skarbową

1996

Nowa siedziba FNP

Siedziba FNP przy ul. Grażyny 11

1994

Uruchomienie programu MONOGRAFIE FNP

1992

Ustanowienie stypendiów dla młodych naukowców START i Nagród FNP

1992

Prof. Maciej W. Grabski prezesem FNP

Prof. Maciej W. Grabski

1991

Powstanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej