2015

Zakończenie projektu SKILLS i programów POIG. Nowy program: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Zakończenie wielkiego przedsięwzięcia, jakim była realizacja programów finansowanych z POIG oraz projektu SKILLS.

We wszystkich sześciu programach realizowanych w ramach POIG (Welcome, Team, MPD, Homing+, Ventures, Pomost) na badania naukowe przeznaczono łącznie ponad 400 milionów złotych. Finansowanie otrzymało 416 laureatów, a w ich projektach pracowało ponad 2 tysiące stypendystów. Powstało ponad 80 zespołów naukowych.

W projekcie SKILLS wzięło udział ponad 2 tys. uczestników, przeprowadzono 240 szkoleń z tematów związanych z różnymi aspektami pracy naukowców, a ponad 400 osób uczestniczyło w pozostałych programach w ramach SKILLS, realizując projekty m.in. z zakresu komercjalizacji badań, przedsiębiorczości, popularyzacji nauki. Łączna kwota wydana na realizację projektu SKILLS wyniosła ponad 35,4 miliona złotych.

Rozpoczęcie realizacji nowego programu FNP: Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) finansowanego z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). W ramach programu zostanie w Polsce utworzonych ok. 10 nowych, doskonałych pod względem naukowym jednostek badawczych.