1992

Ustanowienie stypendiów dla młodych naukowców START i Nagród FNP

Rada Fundacji ustanawia Nagrodę FNP, do dziś najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe. Uroczystość wręczenia pierwszych nagród odbyła się 6 grudnia 1992 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kontrola przeprowadzona w Fundacji przez NIK zaleca dokonanie zmiany statutu w celu nadania organom statutowym Fundacji odpowiedzialności podobnych do tych, które posiadają organy spółek prawa handlowego.

Rada Fundacji zatwierdza uruchomienie programu stypendialnego dla najmłodszych naukowców, mającego na celu zatrzymanie najzdolniejszych z nich w nauce. Przyznawane są przez Fundację do dziś, pod nową nazwą: START. Pierwsza uroczystość wręczenia tych stypendiów odbyła się w marcu 1993 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

W związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, cały dotychczasowy Zarząd Fundacji podaje się do dymisji.