2002

Uchwała w sprawie inwestowania środków w papiery wartościowe

Sąd Najwyższy rozstrzyga spór FNP z Izbą Skarbową w sprawie inwestowania środków
w papiery wartościowe. Korzystna dla Fundacji uchwała ma charakter precedensowy dla całego środowiska organizacji pozarządowych, oznacza bowiem, że instytucje te mogą efektywnie pomnażać środki przeznaczone na działalność statutową poprzez inwestycje w papiery wartościowe.