2008

Rozpoczęcie realizacji 4 programów finansowanych z funduszy UE

Fundacja rozpoczyna realizację 4 nowych programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG): TEAM, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), VENTURES i WELCOME.

Prof. Leslie Kozak - laureat programu WELCOME

Prof. dr hab. Piotr Garstecki - laureat programu TEAM

Prof. Stefan Dziembowski - laureat programu WELCOME

Prof. dr hab. Maria Nowakowska - laureatka programu TEAM

Prof. Marek Samoć - laureta nagrody WELCOME

Dr inż. Maria Michalska - laureatka programu VENTURES

Prof. dr hab. Krystian Jażdżewski - laureat programu VENTURES