2011

Rozpoczęcie pięcioletniego projektu SKILLS

Fundacja rozpoczyna realizację pięcioletniego projektu SKILLS finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu wspieranie naukowców w rozwoju ich umiejętności w zakresie komunikacji naukowej, zarządzania projektem naukowym, prowadzenia zespołu czy komercjalizacji wyników prac badawczych. Projekt SKILLS będzie się składał z wielu komponentów, m.in. pakietu różnorodnych szkoleń, konferencji i spotkań. Budżet przewidziany na realizację projektu wynosi 36 milionów złotych.