2019

Projekt MAB

W 2019 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 12. konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego realizację FNP rozpoczęła pod koniec 2015 r. Program ten miał na celu umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z  najlepszych naukowców zagranicznych i polskich, reprezentujących różne specjalizacje naukowe, będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, udzielonemu w drodze konkursu w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w Polsce powstało 14 takich placówek. Z profilem ich działalności oraz osiągnięciami naukowymi można zapoznać się na stronie MAB.

FNP-UE-PL_cmyk