2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4)

W ramach finansowania innowacyjnych badań z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 PO IR) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej udzieliła wsparcia w programach: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i Core Facility +, First Team, Homing, Powroty, TEAM-NET, na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym. Wsparcie na realizację projektów badawczych było przyznawane w drodze konkursów, z których pierwsze zostały zorganizowane już w 2016 roku.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w kwietniu 2020 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na dodatkowe środki na sfinansowanie nowych zadań badawczych, służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w trwających projektach w działaniu 4.4. PO IR. Do finansowania wybrano 14 projektów badawczych, przekazując na ten cel blisko 15 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania na realizację Działania 4.4 wynosiła 738, 4 mln zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

poir_ncbr_rp_ueefrr