2005

Prof. Maciej Żylicz nowym prezesem FNP

Fundacja ma nowego prezesa – po decyzji profesora Grabskiego o przejściu na emeryturę, Rada Fundacji proponuje objęcie tego stanowiska prof. Maciejowi Żyliczowi, biologowi molekularnemu, wcześniej szefowi Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i członkowi Rady FNP. Na wniosek prof. Żylicza do nowego zarządu dołączają: wiceprezesi: prof. Włodzimierz Bolecki, historyk i teoretyk literatury oraz dr Tomasz Perkowski, pracujący w zarządzie FNP od 2001 roku.

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

Dr Tomasz Perkowski