1992

Prof. Maciej W. Grabski prezesem FNP

Rada Fundacji na podstawie zmienionego statutu powołuje na stanowisko prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego, który przyjął propozycję pokierowania nią jako pierwszy przedstawiciel środowiska naukowego, niebędący jednocześnie urzędnikiem państwowym. 20 listopada tego roku na wniosek prof. Grabskiego Rada Fundacji uzupełnia skład Zarządu o prof. Marian Grynberga, fizyka, wcześniej dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW i Grzegorza Krawczyka, finansistę. Profesorowie Grabski i Grynberg kierują Fundacją przez następne 13 lat – do 2005 roku. Grzegorz Krawczyk odchodzi z Fundacji do instytucji finansowych w październiku 2002 r.

Prof. Maciej W. Grabski

Prof. Marian Grynberg

Zarząd FNP w roku 1992, od lewej: prof. Marian Grynberg, prof. Maciej W. Grabski, Grzegorz Krawczyk