2012

Nowe programy w ramach projektu SKILLS

Fundacja rozbudowuje swoją ofertę i uruchamia nowe programy: Inter, Mentoring, Akademia Menadżerów Programowych (AMP). Poszerza tym samym obszar swojej aktywności o działania z zakresu współpracy interdyscyplinarnej, popularyzacji nauki, wspierania rozwoju karier naukowych oraz mentoringu naukowego. Akademia Menadżerów Programowych ma zaś na celu wsparcie i rozwój pracowników polskich agencji grantodawczych (NCN i NCBR), a co za tym idzie budowanie profesjonalnego środowiska menadżerów nauki w Polsce. Wszystkie te programy realizowane są w ramach projektu SKILLS.

Dr Karolina Piecyk - laureatka konkursu popularyzatorskiego INTER

Dr Wiktor Lewandowski - laureat konkursu popularyzatorskiego INTER

Łukasz Nowak - laureat konkursu popularyzatorskiego INTER

Dr Piotr Sułkowski - konkursu popularyzatorskiego INTER