2010

Nowe programy finansowane z funduszy unijnych

Uruchomione zostają dwa nowe programy finansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG): HOMING PLUS i POMOST.

Dr hab. inż. Katarzyna Pernal - laureatka programu POMOST

Dr hab. Izabela Krejtz - laureatka programu POMOST