2016

Nowa perspektywa dla polskiej nauki

Fundacja rozpoczyna realizację pięciu nowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR): Team, Team-Tech, Homing, First Team, Powroty. Realizacja programów w ramach POIR potrwa do 2023 roku.