1996

Nowa siedziba FNP

Fundacja przenosi się do własnego budynku przy ul. Grażyny 11. Kilka miesięcy później, w styczniu 1997 r. prof. Aleksander Łuczak, ówczesny przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, w obecności zaproszonych gości, przecina wstęgę w nowej siedzibie.

Prof. Aleksander Łuczak

Siedziba FNP przy ul. Grażyny 11